3456

Aktualności

O POLSKICH SMAKACH Z DZIENNIKARZAMI

W dniu 22 lipca 2016 roku, na tarasie Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyła się konferencja prasowa poświęcona odbywającym się w Warszawie wydarzeniom dla uczestników Światowych Dni Młodzieży przebywających w diecezjach.

Czytaj więcej…

PRASKA GIEŁDA SPOŻYWCZA ZAPRASZA NA POLSKIE SMAKI

Praska Giełda Spożywcza wspólnie z Centralną Biblioteką Rolniczą i Agencją Rynku Rolnego zaprasza na kiermasz produktów regionalnych i tradycyjnych POLSKIE SMAKI. Impreza organizowana jest z okazji Światowych Dni Młodzieży a patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

Czytaj więcej…

Polskie Smaki na Światowych Dniach Młodzieży

Po dwuletniej przerwie Praska Giełda Spożywcza, w dniach 22−24 lipca br., organizuje jubileuszową, dziesiątą edycję Polskich Smaków – swój najważniejszy event promujący polską tradycyjną żywność, który wcześniej odbywał się w cyklu corocznym.

Czytaj więcej…

O WYSTAWIE

 

 

Organizatorzy wystawy – którzy przygotowują jej coroczne edycje od 2005 roku – wychodzą z założenia, że produkty tradycyjne i ekologiczne stanowią przyszłość krajowej produkcji rolno-spożywczej oraz handlu artykułami spożywczymi. Powinny one zatem znaleźć stałe miejsce na półkach sklepów, także wielkomiejskich, na równi z innymi powszechnie dostępnymi produktami spożywczymi.

Wystawa cieszy się co roku dużym zainteresowaniem kupców hurtowych i detalicznych, przedstawicieli branży HoReCa oraz tysięcy amatorów tradycyjnej i zdrowej żywności.

 

ZAPRASZAMY!

Praska Giełda Spożywcza jest rynkiem hurtowym produktów spożywczych, na którym handel towarami prowadzą hurtownicy, właściciele sklepów, a także producenci.

Na co dzień Praska Giełda Spożywcza jest przede wszystkim miejscem obrotu towarami wytwarzanymi na skalę masową. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na produkty ze składników wyłącznie naturalnych i o tradycyjnych metodach wytwarzania – od wielu lat na Praskiej Giełdzie prowadzi się sprzedaż także tego rodzaju produktów.

Do niedawna naturalne produkty spożywcze były, zwłaszcza dla mieszkańców miast, jedynie okazjonalnym urozmaiceniem ich diety. Obecnie zdobywają sobie coraz większe grono stałych konsumentów.

Praska Giełda Spożywcza jest inicjatorem dystrybucji produktów naturalnych za pośrednictwem handlu hurtowego. Dostrzegając potrzebę rozwoju segmentu obrotu tymi produktami, podjęła szereg inicjatyw, które mają na celu ich coraz większą dostępność na rynku aglomeracji warszawskiej – tak, aby docelowo zagościły one na stołach polskich rodzin na stałe. Jednym z przedsięwzięć są organizowanie od 2005 roku coroczne Dni Produktów Regionalnych i Tradycyjnych „Polskie Smaki”. W każdej z edycji Dni Produktów producenci żywności prezentują bogate tradycje kulinarne różnych regionów naszego kraju.

Produkty naturalne, przygotowane bez chemicznych konserwantów i „polepszaczy”, stanowią przyszłość polskiej produkcji i handlu żywnością, której ponadto nie należy wiązać ze sprzedażą na bazarach, jarmarkach czy na przydrożnych stoiskach. Swoje stałe miejsce powinny one znaleźć na półkach wielkomiejskich sklepów, na równi z innymi powszechnie dostępnymi produktami.

Sprawą istotną jest zatem wdrożenie dystrybucji produktów naturalnych na szerszą skalę niż do tej pory, co z kolei stworzy nowe perspektywy produkcji dla wytwórców – dzięki której konsumenci otrzymają rzeczywistą alternatywę dla produkcji masowej. Temu także służą Dni Produktów Tradycyjnych „Polskie Smaki”, które wśród konsumentów promują i popularyzują żywność stanowiącą niejednokrotnie nasze narodowe dziedzictwo kulinarne. Dla producentów żywności naturalnej oraz prowadzących dystrybucję tymi produktami to przedsięwzięcie stanowi okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów handlowych.

Jako rynek dystrybucji produktów spożywczych, Praska Giełda Spożywcza zmierza w pierwszym rzędzie ku temu, aby naturalne produkty spożywcze z różnych regionów naszego kraju, wytwarzane z naturalnych składników i według tradycyjnych receptur, miały coraz większy udział w bieżącej ofercie działających na jej terenie operatorów handlu hurtowego.

Poprzednie edycje

Polskie Smaki na Światowych Dniach Młodzieży

Specjalną edycję Polskich Smaków Praska Giełda Spożywcza zorganizowała z podczas Światowych Dni Młodzieży. Polskie Smaki, po dwuletniej przerwie, odbyły się w dniach 22–24 lipca 2016 roku wyjątkowo poza terenem Praskiej Giełdy – przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Czytaj więcej…

IX WYSTAWA PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I EKOLOGICZNYCH "POLSKIE SMAKI"

Polskie produkty tradycyjne nagrodzone! Na Praskiej Giełdzie Spożywczej odbyła się IX Wystawa Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych „Polskie Smaki”. Przyznano statuetki Polski Smak 2013 dla wyrobów regionalnych.

Czytaj więcej…

VIII EDYCJA

Tradycyjne wędliny, chleby, ciasta, miody, wyroby mleczarskie, przetwory i napoje można było obejrzeć podczas VIII Wystawy Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych Polskie Smaki – zorganizowanej na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Ząbkach.

Czytaj więcej…